INNFJORDENInnfjorden er den første byda du kjem til på sørsida av Romsdalsfjorden, ca. 10 min. kjøring gjennom tunnelen fra Åndalsnes
Her er vi godt 400 mennesker som har funne oss godt tilrette i ei lita, men naturvakker bygd.
Innfjorden har eigen butikk, skule og bedehuskapell, eit aktivt idrettslag og rikt misjonsarbeid. Bygda har idag tre bedrifter: Grande Trevare med produksjon av møblar til skule og institusjonar, Br.Ulvestad med sementvareproduksjon og Arvid Gjerde as med autovern og veisikring som spesialfelt. Tilsaman utgjer dette mellom 60-70 arbeidsplassar.
I tillegg er her mange fine gardsbruk som fortsatt gjev arbeid i primærnæringa.
Det er også ei betydeleg arbeids-pendling til kommunesenteret Åndalsnes. Den vakre naturen gjer bygda attraktiv for friluftsfolk, og spesielt Innfjordsfjellet med Bøstølen som utgangspunkt, er populært
utfartsmål for bygdafolk og tilreisande.

    

Jakt og fiske